Thu hồi đất Dự án Nhà máy Giấy và Bột giấy Tân Mai

Mẹ và bé
Rate this post

Thu hồi đất Dự án Nhà máy Giấy và Bột giấy Tân Mai – Kon Tum: Chủ đầu tư thu hồi chi phí, tỉnh nói “không có cơ sở”

Bị thu hồi một phần diện tích đất của Dự án Nhà máy Giấy và Bột giấy Tân Mai – Kon Tum, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai khiếu nại và muốn “đòi” chi phí đầu tư, nhưng UBND tỉnh Kon Tum cho rằng có. không có cơ sở để xem xét đề xuất này.Dự án Nhà máy Giấy và Bột giấy Tân Mai – Kon Tum. Ảnh: TT

Yêu cầu chi phí đầu tư vào đất

Sau khi UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 260 / QĐ-UBND, ngày 12/5/2022 về việc thu hồi một phần diện tích đất (gần 100 ha) đã giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group). ). Mai) – chủ đầu tư Dự án Nhà máy giấy và bột giấy Tân Mai – Kon Tum thuê và giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum quản lý, công ty này đã gửi đơn khiếu nại

(lần đầu tiên). Tập đoàn Tân Mai cũng kiến ​​nghị UBND tỉnh Kon Tum sửa đổi Quyết định số 260 / QĐ-UBND theo hướng chọn Điều 62, Luật Đất đai 2013 để thu hồi đất; bồi thường chi phí vào đất, tài sản trên đất, chi phí di chuyển thiết bị ra khỏi khu đất bị thu hồi.

Dự án Nhà máy Giấy và Bột giấy Tân Mai – Kon Tum được phép xây dựng từ năm 2009 với tổng diện tích gần 160 ha, tổng vốn đầu tư 1.896 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn: giai đoạn I (2010 – 2011) . ) và giai đoạn II (2011 – 2012).

Vì chậm tiến độ nên dự án nhiều lần bị UBND tỉnh Kon Tum gia hạn. Sau đó, Tập đoàn Tân Mai đề xuất điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án từ 157,76 ha xuống còn 57,76 ha. UBND tỉnh Kon Tum đã cấp, đổi Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án lên 1.300 tỷ đồng, trên diện tích đất 57 ha.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, nguyên nhân thu hồi đất của Tập đoàn Tân Mai là do người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai 2013). Kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kết luận số 2874 / KL-CTUBND, ngày 15/10/2021 về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý, sử dụng đất và môi trường tại Dự án Nhà máy Giấy và Bột giấy Tân Mai – Kon Tum, Tập đoàn Tân Mai chưa có đơn khiếu nại kết luận này.

UBND tỉnh Kon Tum nêu rõ, việc Tập đoàn Tân Mai kiến ​​nghị sửa đổi Quyết định số 260 / QĐ-UBND theo hướng lựa chọn thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là không có cơ sở để xem xét. , xử lý. Kết luận số 2874 / KL-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xác định lý do thu hồi đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai 2013. Kể từ khi cho Tập đoàn Tân Mai thuê đất. , Để thực hiện Dự án Nhà máy Giấy và Bột giấy Tân Mai – Kon Tum đến khi có Quyết định số 260 / QĐ-UBND, UBND tỉnh Kon Tum vẫn chưa chấp thuận chủ trương đầu tư cho bất kỳ dự án nào khác trên khu đất. đây.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 5, Điều 18a, Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (đã được Chính phủ phê duyệt. ). bổ sung tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP của Chính phủ) quy định: Nhà nước thu hồi đất do chấm dứt sử dụng đất theo pháp luật quy định tại Khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai 2013 thì xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại: “Không phải trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; Không được hoàn trả chi phí đầu tư vào đất còn lại, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

“Vì vậy, đối với nội dung Tập đoàn Tân Mai đề nghị hoàn trả chi phí đầu tư vào đất còn lại như đơn khiếu nại của Công ty là không có cơ sở để xem xét”, UBND tỉnh Kon Tum trả lời.

Luật không có hướng dẫn

Về việc bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất, theo UBND tỉnh Kon Tum, căn cứ Luật Đất đai năm 2013, tài sản được tạo lập hợp pháp mà đất bị thu hồi không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1. của Điều này. Các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 được bồi thường.

Tại Văn bản số 2330 / TCQLĐD-CKTPTQD, ngày 15/10/2021, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nêu rõ: “Trường hợp Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất thì giảm hoặc không cho nhu cầu sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai thì chi phí đầu tư vào đất còn lại được xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 18a Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15/5. Năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (bổ sung tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP). Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp nhu cầu sử dụng đất giảm sút hoặc không còn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai năm 2013 thì xử lý tài sản gắn liền với đất. là trách nhiệm của chủ sở hữu tài sản ”.

UBND tỉnh Kon Tum cho rằng, theo Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP của Chính phủ, không có hướng dẫn xử lý tài sản được trích dẫn tại Văn bản số 2330 của Tổng cục Quản lý. . quản lý đất đai.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, nếu tài sản hợp pháp gắn liền với đất mà Nhà nước thu hồi thì được bồi thường. Tuy nhiên, các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ không quy định việc thực hiện bồi thường tài sản khi thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013. Trong khi đó, Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn việc xử lý tài sản gắn liền với đất thuộc trách nhiệm của chủ sở hữu tài sản.

“Do đó, việc thu hồi đất trong trường hợp này không có cơ sở để thực hiện bồi thường tài sản gắn liền với đất”, UBND tỉnh Kon Tum trả lời.

Trong Đơn khiếu nại ngày 25/5/2022, Tập đoàn Tân Mai đề nghị UBND tỉnh Kon Tum xem xét áp dụng Khoản 1, Điều 91, Luật Đất đai 2013 để bồi thường cho Công ty di chuyển thiết bị ra khỏi khu đất. rút tiền (danh sách đính kèm).

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh (Tổ xác minh) nhận thấy, trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, Tập đoàn Tân Mai không gửi danh mục máy móc, thiết bị. được di lý kèm theo Đơn khiếu nại, không cung cấp cho Tổ xác minh trong quá trình làm việc vào các ngày 4/7/2022 và 12/7/2022.

Ngày 3/8/2022, Tập đoàn Tân Mai có văn bản số 185 / CV-TM.G về danh mục máy móc thiết bị phải di dời trên diện tích gần 100 ha tại xã Pô Kô (Đăk Tô). gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, qua rà soát, đối chiếu với kết quả kiểm kê và kết quả kiểm tra hiện trạng khu đất trên khu đất 99,361 ha tại xã Pô Kô, danh mục máy móc và thiết bị kèm theo Văn bản số đoàn Tân Mai không có tên trong biên bản kiểm kê lập ngày 15/2/2022 và biên bản kiểm tra hiện trường ngày 12/7/2022 do Tập đoàn Tân Mai và các đơn vị chức năng liên quan ký xác nhận. . Do đó, nội dung Tập đoàn Tân Mai khiếu nại yêu cầu bồi thường chi phí di chuyển thiết bị ra khỏi khu đất bị thu hồi là không có căn cứ để xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở nhận định trên, TAND tỉnh Kon Tum không công nhận nội dung khiếu nại (lần đầu) của Tập đoàn Tân Mai; giữ nguyên nội dung Quyết định số 260 / QĐ-UBND ngày 12/5/2022.

Ngày 28/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tổ chức đối thoại trực tiếp với Tập đoàn Tân Mai để xem xét, giải quyết khiếu nại (lần đầu) theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011. Sau khi nghe Giám đốc Sở Tài nguyên TP. Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh, Tập đoàn Tân Mai không đồng ý với nội dung báo cáo kết quả xác minh của Giám đốc Tài nguyên và Môi trường về nội dung khiếu nại (lần đầu). công ty này.

Tập đoàn Tân Mai đề nghị được bồi thường chi phí đầu tư vào đất và tài sản trên đất; chi phí di chuyển thiết bị ra khỏi khu đất bị thu hồi; chi phí đầu tư vào đất mà công ty này đã nộp theo Quyết định số 1595 / QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum như nội dung đơn khiếu nại ngày 25/5/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *