Tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Mẹ và bé
Rate this post

Ngày 16/6, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT / TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. trong tình hình mới giai đoạn 2012 – 2022 (gọi tắt là Chỉ thị 20) được tổ chức tại Đồng Nai. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi Chỉ thị 20 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 144-KH / TU về việc thực hiện Chỉ thị 20. Việc thực hiện Chỉ thị 20 và Kế hoạch 144 của Tỉnh ủy đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc. , Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em được cải thiện rõ rệt, nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ em từng bước được đáp ứng, trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản …

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. trẻ em trong tương lai gần.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật của Đảng. và Nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch và các văn bản liên quan đến trẻ em; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em; truyền thông nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, gia đình và xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, coi đây là nội dung trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Bên cạnh đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức chăm sóc, giáo dục trẻ; Cần bố trí nguồn ngân sách cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đồng thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác nhi đồng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Riêng Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các văn bản đã triển khai; sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng mở rộng các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em; cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 20 bằng các chương trình, kế hoạch gắn với chiến lược, chương trình …

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật; tham gia phòng, chống xâm hại trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 51 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 20 giai đoạn 2012 – 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.