Tỉnh, thành phố nào có số bác sĩ trên 1 vạn dân cao nhất cả nước? Thành phố. HCM, Hà Nội hay Hải Phòng, Quảng Ninh đều không dẫn đầu

Mẹ và bé
Rate this post

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2019, cả nước có 96.229 bác sĩ, trong đó có 74.347 bác sĩ công lập và 21.882 bác sĩ ngoài công lập.

Tỉnh, thành phố nào có số bác sĩ trên 1 vạn dân cao nhất cả nước?  Thành phố.  TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng, Quảng Ninh đều không dẫn đầu - Ảnh 1.

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có số lượng bác sĩ lớn nhất cả nước với đội ngũ 11.824 bác sĩ, Hà Nội đứng thứ 2 với 8.792 bác sĩ. Đây cũng là hai địa phương có dân số đông nhất cả nước.

Tỉnh, thành phố nào có số bác sĩ trên 1 vạn dân cao nhất cả nước?  Thành phố.  TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng, Quảng Ninh đều không dẫn đầu - Ảnh 2.

Xét về số bác sĩ trên vạn dân, Cần Thơ là địa phương có số bác sĩ trên vạn dân lớn nhất với 18,9. Đứng thứ hai là Đà Nẵng với 17,6 bác sĩ trên 1 vạn dân. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 7 trong danh sách với 13,1 bác sĩ trên 10.000 dân. Hải Phòng đứng thứ 13 với 11,7 và Hà Nội đứng thứ 18 với 10,9 bác sĩ trên 1 vạn dân.

Theo công bố Tình hình và động thái kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020, giai đoạn 2016-2020, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao, chất lượng dân số từng bước được cải thiện. chất lượng KCB được nâng cao, hệ thống y tế cơ sở được củng cố, kiện toàn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước giải quyết tình trạng quá tải tuyến trên. tải xuống tuyến trên của bệnh viện.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được áp dụng rộng rãi, nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật cao, tiên tiến được áp dụng. Các chính sách tài chính cho y tế cơ sở được ban hành, trong đó có chính sách tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho y tế, bố trí ngân sách thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, ban hành Luật Bảo hiểm để bảo đảm người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế khi có nhu cầu.

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển. Năm 2016, cả nước có 13.591 cơ sở y tế do Nhà nước quản lý, gồm 1.077 bệnh viện, 609 phòng khám đa khoa khu vực và 11.812 trạm y tế xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp. Năm 2018, cả nước có 13.547 cơ sở y tế do Nhà nước quản lý, trong đó có 1.354 bệnh viện, 308 phòng khám đa khoa khu vực và 11.815 trạm y tế xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu. hệ thống y tế Việt Nam đặt ra là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện môi trường bệnh viện; đổi mới cơ chế tài chính; phát triển công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là y tế dự phòng.

Năm 2019, số giường bệnh là 323,8 nghìn giường (không kể số giường bệnh do Trung ương quản lý). Số giường bệnh bình quân (không kể giường bệnh tại trạm y tế xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp) trên 1 vạn dân năm 2019 là 28,5 giường, cao hơn bình quân năm 2016 là 27 giường.

Ngành Y tế đã có nhiều nỗ lực để phát triển đội ngũ cán bộ y tế. Năm 2019, khoảng 90% số trạm y tế xã có bác sĩ, 95% số trạm y tế xã có bác sĩ sản khoa và nữ hộ sinh, 99,7% số xã có trạm y tế, 99% số thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động, 76% số xã có trạm y tế. xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh như hiện nay thì việc thiếu hụt nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng là điều không thể tránh khỏi. Số bác sĩ cả nước năm 2019 (không kể số bác sĩ trực thuộc Trung ương quản lý) là 96,2 nghìn người, tăng 17,3% so với năm 2018 và tăng 24,1% so với năm 2016.

Chất lượng y tế tuy đã được nâng cao nhưng vẫn còn nhiều tồn tại như số lượng và chất lượng cán bộ y tế phân bố không đồng đều giữa các vùng, các tuyến, giữa khám chữa bệnh và y tế dự phòng. Tỷ lệ y tá / bác sĩ thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của thế giới, điều này không đảm bảo cho việc chăm sóc bệnh nhân một cách toàn diện. Nguồn nhân lực ngành Dược chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng, công tác quản lý chất lượng chưa chặt chẽ, giấy phép hành nghề chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.

https://cafef.vn/so-bac-si-tren-1-van-dan-cua-tinh-thanh-nao-cao-nhat-ca-nuoc-tp-hcm-ha-noi-hay-hai- phong-quang-ninh-deu-khong-dan-dau-20220623144805069.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published.