Tỉnh, thành phố nào có số doanh nghiệp trên 1.000 dân cao nhất cả nước?

Mẹ và bé
Rate this post

Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 của Tổng cục Thống kê, đến năm 2020, bình quân cả nước có 8,3 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân.

Có 8/63 địa phương có mật độ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân cao hơn mức bình quân chung của cả nước, gồm: TP Hồ Chí Minh có 27,6 doanh nghiệp; Đà Nẵng có 20,2 doanh nghiệp; Hà Nội có 20,1 doanh nghiệp; Bình Dương có 13,5 doanh nghiệp; Hải Phòng có 9,8 doanh nghiệp; Bà Rịa – Vũng Tàu có 9,4 doanh nghiệp; Khánh Hòa và Bắc Ninh cùng có 9,0 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 55/63 địa phương có mật độ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trong đó, các địa phương có mật độ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân thấp nhất cả nước gồm: Hà Giang có 1,4 doanh nghiệp; Sơn La có 1,6 doanh nghiệp; Điện Biên có 1,7 doanh nghiệp; Tuyên Quang có 1,8 doanh nghiệp; Bắc Kạn có 1,9 doanh nghiệp; Yên Bái có 2,1 doanh nghiệp; Cao Bằng và Sóc Trăng cùng có 2,2 doanh nghiệp.

Tỉnh, thành phố nào có số doanh nghiệp trên 1.000 dân cao nhất cả nước?  - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Về mật độ doanh nghiệp trên 1.000 dân trong độ tuổi lao động, đến năm 2020, bình quân cả nước có 16,8 doanh nghiệp đang hoạt động. 8/63 địa phương có mật độ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân trong độ tuổi lao động cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Các địa phương này bao gồm TP. Hồ Chí Minh có 56,4 doanh nghiệp; Hà Nội có 44,4 doanh nghiệp; Đà Nẵng có 44,0 doanh nghiệp; Bình Dương có 21,4 doanh nghiệp; Hải Phòng có 21,3 doanh nghiệp; Bà Rịa – Vũng Tàu có 20,2 doanh nghiệp; Khánh Hòa có 18,4 doanh nghiệp; Bắc Ninh có 18,2 doanh nghiệp.

Ngoài ra, 55/63 địa phương có mật độ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân trong độ tuổi lao động thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước. Trong đó, 2/63 địa phương có mật độ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân trong độ tuổi lao động thấp hơn 3 doanh nghiệp là Hà Giang (2,6 doanh nghiệp) và Sơn La (2,8 doanh nghiệp).

Tỉnh, thành phố nào có số doanh nghiệp trên 1.000 dân cao nhất cả nước?  - Ảnh 2.

Nguồn: GSO

Ngoài ra, báo cáo còn công bố mức thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động của từng địa phương. Theo đó, 8/63 địa phương có thu nhập bình quân tháng của người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả kinh doanh năm 2019 cao hơn mức thu nhập bình quân chung của cả nước (9,3 triệu đồng / người / tháng). ).

Chủ yếu các địa phương này có doanh nghiệp quy mô lớn, thuộc vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có 5/63 địa phương có mức thu nhập bình quân tháng của người lao động trong doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Sản xuất kinh doanh năm 2019 hơn 10,0 triệu đồng một tháng.

Các địa phương này gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu 11,5 triệu đồng; Thành phố. TP.HCM 10,8 triệu đồng; Hà Nội 10,5 triệu đồng; Quảng Ninh 10,1 triệu đồng; Đồng Nai 10,0 triệu đồng.

Tỉnh, thành phố nào có số doanh nghiệp trên 1.000 dân cao nhất cả nước?  - Ảnh 3.

(Đơn vị: Triệu đồng) Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ngoài ra, 55/63 địa phương có thu nhập bình quân tháng của người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 thấp hơn thu nhập bình quân chung của cả nước.

Trong đó, 3/63 địa phương có mức thu nhập bình quân hàng tháng dưới 5,0 triệu đồng: Điện Biên 4,7 triệu đồng; Đắk Lắk 4,9 triệu đồng; Sơn La gần 5,0 triệu đồng. Có 52/63 địa phương có mức thu nhập bình quân tháng của người lao động trong khoảng từ 5,0 triệu đến 9,3 triệu đồng.

https://cafef.vn/so-doanh-nghiep-tren-1000-dan-cua-tinh-thanh-nao-cao-nhat-ca-nuoc-20220718095214913.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published.