Trailer đầy đủ: Đôi giày đỏ: Bước tiếp theo

Phim Ảnh
Rate this post

Đoạn giới thiệu cho thấy sự hứa hẹn và đoạn giới thiệu hấp dẫn này chắc chắn mang lại hiệu quả, với các cảnh khiêu vũ đích thực hỗ trợ một câu chuyện hấp dẫn về tuổi mới lớn. Vũ công/diễn viên người Mỹ/Úc Juliet Doherty đóng vai chính, với sự hỗ trợ của Lauren Esposito (Conjuring 2), Carolyn Bock, Mietta White, Ashleigh Ross (Học viện múa) và hỗ trợ truyện tranh Nicholas Andrianakos, với các vũ công chuyên nghiệp Joel Burke và Primrose Kern tăng thêm tính chân thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *