Trạm thu phí trên đại lộ Bình Dương thu phí theo quy định

Mẹ và bé
Rate this post

Thời gian qua, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) – đơn vị được giao quản lý, khai thác Quốc lộ 13 luôn chấp hành các yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, việc điều chỉnh giá dịch vụ phải thống nhất, đồng bộ và phù hợp với Nghị định số 15/2022 / NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Trước những thông tin trái chiều về việc trạm thu phí BOT trên đại lộ Bình Dương gồm: Trạm Lái Thiêu, Suối Giữa (Quốc lộ 13) do Becamex IJC làm chủ đầu tư không giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT). / giá vé theo Nghị quyết 43/2022 / NQ-QH15 và Nghị định 12/2022 / NĐ-CP nhằm hỗ trợ chia sẻ khó khăn với người dân và người tiêu dùng, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, Becamex IJC đã có văn bản giải trình gửi Sở GTVT tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thực hiện theo hướng dẫn xác định giá cụ thể sau khi áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% của Sở Giao thông vận tải Bình Dương, trong đó nêu rõ: (1) Giá cụ thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng = Giá cụ thể hiện hành đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% / (chia) cho 1,1; (2) Số thuế giá trị gia tăng với thuế suất 8% = Giá cụ thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng x (nhân với) 8%; (3) Giá cụ thể đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8% (3 = 1 + 2) = Giá cụ thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng + (cộng) thuế giá trị gia tăng với thuế suất 8%; (4) Giá vé đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng, được làm tròn đến hàng nghìn đồng gần nhất.

Như nội dung tại mục (4) mà Sở GTVT Bình Dương nêu rõ, giá vé thu tại hai trạm thu phí trên Quốc lộ 13 sau khi làm tròn vẫn giữ nguyên như mệnh giá đang áp dụng là 15.000 đồng. 18.000 VNĐ và 20.000 VNĐ tương ứng cho từng loại phương tiện. Cùng với đó, phần chênh lệch mệnh giá vé sau khi làm tròn được Becamex IJC hạch toán theo quy định hiện hành.

Trước đó, Becamex IJC đã có Văn bản số 29 / Becamex IJC-QLTC ngày 9/2/2022 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc giá vé làm tròn đến hàng nghìn đồng và xin ý kiến ​​chỉ đạo hạch toán số tiền. chênh lệch mệnh giá vé sau khi làm tròn để hạch toán theo quy định hiện hành. Ngay sau đó, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có văn bản số 2206 / CTBDU-TTHT ngày 17/02/2022 hướng dẫn Becamex IJC đưa số chênh lệch làm tròn vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Do đó, thông tin Becamex IJC không giảm 2% giá vé của trạm thu phí trên đại lộ Bình Dương là chưa chính xác. Becamex IJC luôn tuân thủ các yêu cầu mà Sở Giao thông vận tải Bình Dương triển khai, trong đó có việc điều chỉnh giá dịch vụ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Nghị định số 15/2022 của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức giao thông tại các trạm thu phí đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn.


Bài, ảnh: HẠ LONG

Leave a Reply

Your email address will not be published.