Trì hoãn thời gian vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, bảo đảm hệ thống mới được hoàn thiện ở mức cao nhất

Mẹ và bé
Rate this post

DNHN – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoãn vận hành chính thức Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia mới để đảm bảo Hệ thống mới được hoàn thiện ở mức cao nhất, phục vụ tốt nhất cho công tác đấu thầu. Từ đó, các nhà thầu, chủ đầu tư có thể có cách tiếp cận tốt nhất, minh bạch và suôn sẻ nhất đối với các gói thầu mua sắm công.

Hình minh họa
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoãn thời gian vận hành chính thức Hệ thống mạng đấu thầu qua mạng quốc gia mới để đảm bảo hệ thống mới được hoàn thiện ở mức cao nhất, phục vụ tốt nhất cho công tác đấu thầu..

Theo quy định tại Thông tư số 08/2022 và Thông tư số 10/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống mạng đấu thầu qua mạng mới sẽ chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 8. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới do chủ đầu tư FIS xây dựng, Doanh nghiệp dự án IDNES (thuộc Tập đoàn FPT) trên cơ sở hợp đồng BOT ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hệ thống mới bổ sung thêm nhiều phân hệ, chức năng so với hệ thống hiện tại, nhằm quản lý toàn bộ quá trình mua sắm công điện tử từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu / nhà đầu tư. Công bố, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu đến đàm phán ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi và quản lý quá trình thực hiện hợp đồng … Hệ thống cũng kết nối với hệ thống thông tin quản lý đăng ký doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng dịch vụ công của Bộ KH & ĐT … nhằm chia sẻ, khai thác thông tin giữa các bộ, ban ngành của Chính phủ, đảm bảo chính xác. và thông tin đáng tin cậy, cũng như kết nối với các ngân hàng, cổng thanh toán để hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan trực tiếp trên Hệ thống.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống duy nhất đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu qua mạng. Hệ thống cần đảm bảo tính ổn định và thông suốt cao nhất khi vận hành, cũng như đảm bảo tính pháp lý của hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trực tuyến.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là hợp đồng BOT về công nghệ thông tin đầu tiên tại Việt Nam, bổ sung thêm nhiều phân hệ, chức năng và có các vai trò khác tham gia vào hệ thống so với hệ thống hiện hành. .

Cùng với việc hoãn vận hành hệ thống mới, ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2022 / TT-BKHĐT (TT 16) đình chỉ hiệu lực của Thông tư số 08/2022 / TT- BKHĐT và Thông tư số 10/2022 / TT-BKHĐT đến ngày 15 tháng 9 năm 2022. Cụ thể, đối với Thông tư 08 sẽ hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022. Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu để mua sắm hàng hoá được chia thành nhiều phần lạc hậu. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 01 tháng 01 năm 2023. Đối với Thông tư 10 sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Tiếp đó, ngày 1/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện hành (http://muasamcong.mpi.gov.vn) hướng dẫn các đơn vị đăng tải thông tin. trong khi hệ thống mới đang được thử nghiệm và hoàn thiện. Theo đó, các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tiếp tục đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng hiện nay http://muasamcong.mpi. gov.vn theo các Thông tư số 04/2017 / TT-BKHĐT, 05/2018 / TT-BKHĐT, 11/2019 / TT-BKHĐT, 05/2020 / TT-BKHĐT.

Theo ông Trần Hào Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia là hệ thống duy nhất quy định việc đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức. đấu thầu trực tuyến. Hệ thống cần đảm bảo tính ổn định và minh bạch trong vận hành, cũng như đảm bảo tính pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư trực tuyến.

Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho vận hành chính thức Hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia mới nhằm đảm bảo hệ thống mới được hoàn thiện ở mức cao nhất, phục vụ tốt nhất cho công tác đấu thầu. Từ đó, các nhà thầu, chủ đầu tư có thể có cách tiếp cận tốt nhất, minh bạch và suôn sẻ nhất đối với các gói thầu mua sắm công.

Ngoài ra, việc tạm dừng các thông tư trên hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật để đảm bảo hệ thống mới khi đưa vào vận hành ổn định, thông suốt, không ảnh hưởng đến việc công bố thông tin. và lựa chọn trực tuyến nhà thầu và nhà đầu tư. Các thao tác này vẫn được triển khai bình thường trên hệ thống hiện tại.

THỨ TỰ

Leave a Reply

Your email address will not be published.