Trò chơi tiêu đề phim thay thế (Phiên bản Burt Reynolds)

Phim Ảnh
Rate this post

Sau đây là các quy tắc: Chúng tôi sẽ cung cấp một “tiêu đề thay thế” cho một bộ phim của Burt Reynolds và yêu cầu bạn đặt tên cho bộ phim thực tế. Hầu hết trong số này là khá dễ dàng. Vui lòng trả lời không quá ba câu hỏi mỗi ngày để những người khác có thể chơi. Bạn có thể có một câu trả lời khác với câu trả lời dự định–chỉ cần có thể bảo vệ nó!

1. Đi Ba Chân.

2. Đô-mi-nô.

3. Nhạc đồng quê và kẻ gian.

4. Billy Clyde, Shake, & Bookman.

5. Ánh trăng.

6. Hãy nhanh lên. (Cái này hơi sôi nổi!)

7. Lại Độc Thân.

8. Tám tá vũ khí…Cộng thêm bốn vũ khí nữa, Amigo!

9. Biệt danh Mississippiensis.

10. Mặt Trận Tin Tức.

11. Sự lấp lánh của những viên kim cương.

12. Cảnh sát Boston.

13. Giết tôi đi, làm ơn!

14. Tôi muốn có con.

15. Trang trại gà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *