Trò chơi tiêu đề phim thay thế (Phiên bản phương Tây)

Phim Ảnh
Rate this post

Sau đây là các quy tắc: Chúng tôi sẽ cung cấp “tiêu đề thay thế” cho một bộ phim phương Tây và yêu cầu bạn đặt tên cho bộ phim thực tế. Hầu hết trong số này là khá dễ dàng. Vui lòng trả lời không quá ba câu hỏi mỗi ngày để những người khác có thể chơi. Bạn có thể có một câu trả lời khác với câu trả lời dự định–chỉ cần có thể bảo vệ nó!

1. Tìm kiếm Debbie.

2. Tháng 9 diệu kỳ.

3. 12 giờ đêm

4. Băng nhóm chèo kéo.

5. Gặp Jack Wilson.

6. Súng trường, Ngựa con và Cao bồi.

7. Tóc vàng và Tuco.

8. Đứa trẻ Ringo.

9. Chiếc Bè Lớn.

10. Truyền thuyết về Graham Dorsey.

11. Người đàn ông tên Hatton.

12. Chờ Tàu,

13. Bác sĩ yếu đuối bí ẩn.

14. Kho vũ khí bọc sắt di động dùng để vận chuyển vàng.

15. Chuông Yên Ngựa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *