Từ ngày 1 tháng 8, chỉ thu phí chạy thẳng trên đường cao tốc

Mẹ và bé
Rate this post


BNEWSBộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Theo Bộ GTVT, thu phí tự động không dừng là yêu cầu bắt buộc được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm tăng hiệu quả, minh bạch và hiện đại hóa công tác thu phí.
Đến nay, các trạm thu phí hợp lệ trên toàn quốc đã được lắp đặt và vận hành dịch vụ thu phí ETC. Ngoại trừ 3 trong số 4 tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ hoàn thành lắp đặt và đưa vào khai thác từ ngày 1/8/2022, còn một số ga được Thủ tướng Chính phủ đồng ý không lắp đặt vì hiệu quả thấp.

“Đặc biệt, tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã tổ chức thu phí theo hình thức tự động không dừng từ ngày 1/6/2022. Đã có hơn 3,2 trên tổng số 4,5 triệu phương tiện ô tô cả nước, đạt hơn 71% có sử dụng dịch vụ thẻ”. Bộ Giao thông vận tải và Thông tin.
Thực hiện thắng lợi chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc từ ngày 1/8/2022; Trong đó thu phí tự động hoàn toàn đối với tất cả các tuyến cao tốc, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông. giao thông đảm bảo trật tự, an toàn, liên thông để thực hiện chủ trương chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp theo từng chiều phương tiện chạy tại các trạm thu phí. Đồng thời, triển khai thu phí ETC trên tất cả các tuyến đường cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
“UBND các tỉnh, thành phố vận động, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/7/2022. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện giao thông trong khu vực tự nguyện dán thẻ tham gia sử dụng dịch vụ, hạn chế trả phí sử dụng đường bộ theo hình thức thủ công, một cửa; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh phương án chỉ thực hiện thu phí không dừng trên đường cao tốc từ ngày 1/8/2022. Bộ giao thông vận tải.
Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ tăng cường công tác truyền thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm, hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện. Đến năm 2022, 80-90% phương tiện trên toàn quốc có thẻ tham gia dịch vụ ETC.
Để đảm bảo hiệu quả đồng bộ khi triển khai thu phí tự động không dừng, đặc biệt với mục tiêu đến cuối năm 2022 đạt 90% phương tiện ô tô trên toàn quốc được áp dụng thẻ sử dụng dịch vụ, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền về chủ trương của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. và mục tiêu, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng.
Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong bộ máy cơ quan nhà nước chủ động sử dụng xe ô tô, gương mẫu trong việc dán thẻ; vận động nhân dân và các chủ phương tiện trên toàn quốc quan tâm, ủng hộ và tích cực dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.