Vi phạm pháp luật về kinh doanh đa cấp, 2 doanh nghiệp bị phạt hơn 400 triệu đồng

Mẹ và bé
Rate this post

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, sau khi thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, đơn vị đã phát hiện Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises. Việt Nam có nhiều vi phạm.

Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 007 / QLCT-GCN ngày 22/12/2014, gia hạn lần đầu ngày 20/12/2014. Tháng 12 năm 2019.

Về cơ bản, công ty này đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là: Chưa thực hiện đúng thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi các thông tin liên quan. liên quan đến người đại diện theo pháp luật; hoạt động bán hàng đa cấp khi Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ chưa cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương này; thực hiện không đúng quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo quy chế hoạt động đã đăng ký.

Vi phạm pháp luật về kinh doanh đa cấp, 2 doanh nghiệp bị phạt hơn 400 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối với hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh đa cấp, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng.

Đáng chú ý, công ty này không giám sát, để người tham gia vi phạm nội quy, quy chế hoạt động của công ty. Với các hành vi vi phạm trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng quyết định xử phạt hành chính 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Về phía Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp vào ngày 15/01/2015 và gia hạn lần đầu vào ngày 14/01/2020. Về cơ bản, Nu Skin Enterprises Việt Nam Công ty TNHH tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Tuy nhiên, tương tự như Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises cũng hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. các hoạt động tại địa phương. hướng đi; không thực hiện đúng quy trình ký kết hợp đồng theo quy chế hoạt động đã đăng ký; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia không đủ điều kiện; thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia khi không có giảng viên đủ tiêu chuẩn; vận hành hệ thống công nghệ thông tin để quản lý người tham gia nhưng không đảm bảo tính chính xác của hồ sơ đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 235 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.

Theo Hoàng Lan

Công nghiệp và Thương mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *