William Mark McCullough nói về việc quay phim trong một ngôi nhà ma ám thực sự cho “A Savannah Haunting” – MediaMikes

Phim Ảnh
Rate this post

William Mark McCullough nói về việc không chỉ đạo diễn bộ phim gần đây A Savannah Haunting mà còn viết kịch bản và đóng chung. Mark cũng nói về tình yêu diễn xuất của anh ấy và dự định tiếp theo của anh ấy!!

Tiền đề chính thức: Một gia đình mất đứa con gái nhỏ trong một vụ chết đuối thương tâm và chuyển đến Savannah, chỉ để bị ám ảnh bởi sự hiện diện của cô trong ngôi nhà mới của họ.

Có sẵn để phát trực tuyến trên tất cả các nền tảng: https://www.asavannahhaunting.com/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *