Xem xét tạm dừng thu phí nếu chậm thu phí

Mẹ và bé
Rate this post


BNEWSBộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Đồng thời tuyên truyền hoàn thiện hệ thống trạm thu phí, xây dựng kế hoạch triển khai thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
“Trường hợp chậm trễ, Bộ GTVT sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả việc dừng thu phí”, Bộ GTVT khẳng định. xác định.
Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu chỉ đạo các nhà đầu tư BOT, hỗ trợ các địa phương lắp đặt các làn thu phí còn lại, đảm bảo chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp. theo từng hướng, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Xem xét tạm dừng thu phí đối với các trạm triển khai chậm tiến độ.
Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hệ thống sơn kẻ vạch, biển báo tại các trạm thu phí và xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông, liên thông khi mỗi chiều chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp. xe cộ.
“Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương, VEC, nhà đầu tư, đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng phương án triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với đường cao tốc; hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường dán thẻ, mở rộng dịch vụ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ”, Bộ GTVT chỉ đạo.
Trước đó, tại cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ GTVT và các địa phương tập trung chỉ đạo nhà đầu tư triển khai thu phí điện tử. trên toàn quốc từ ngày 1/8/2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.
Phó Thủ tướng biểu dương Bộ GTVT, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, đặc biệt là đã thực hiện tốt việc triển khai thí điểm chỉ thu phí điện tử. không dừng cho tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nỗ lực. nỗ lực hơn nữa để triển khai hệ thống theo kế hoạch.
Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT và các địa phương tập trung chỉ đạo nhà đầu tư hoàn thành việc lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31/7/2022 để triển khai thu phí điện tử trên toàn quốc. từ ngày 1 tháng 8 năm 2022; trong đó, thực hiện thu phí tự động hoàn toàn đối với tất cả các tuyến cao tốc… /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.