Xử lý phạt Công ty Cổ phần xử lý rác Bến Tre 510 triệu đồng

Mẹ và bé
Rate this post

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa ký quyết định số 2226 / QĐ XPHC, xử lý hành chính Công ty Cổ phần xử lý rác Bến Tre (xã Hữu Định, huyện Châu Thành) 510 triệu đồng.

Công ty bị phạt vì không phối hợp với UBND xã đi lấy ý kiến ​​trong quá trình thiết lập báo cáo đánh giá môi trường tác động để tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường hoạt động tại trụ sở UBND cấp xã. Công ty không thiết lập, gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre cho cơ quan chuyên môn về môi trường bảo vệ, nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường tác động. Công ty không vận hành thường xuyên chất thải xử lý; does not got a complete the certificate of the public environment environment for the QUYẾT ĐỊNH; không thực hiện kiểm tra chất lượng, không báo cáo công việc bảo vệ môi trường hàng năm, không xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm tra môi trường định kỳ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Fptshop.com.vn / NĐ-CP; điểm đ Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 155/2016 / NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 55/2021 / NĐ-CP; điểm d khoản 3 Điều khoản 13a Nghị định số 155/2016 / NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều khoản 1 Nghị định số 55/2021 / NĐ-CP; điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 155/2016 / NĐ-CP, được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 1 Nghị định số 55/2021 / NĐ-CP.

Ngoài phạt vi phạm chính, UBND tỉnh Bến Tre còn phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre trong thời hạn 7,5 tháng để khắc phục phạm vi điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định định số 155/2016 / NĐ-CP, được thay thế theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 55/2021 / NĐ-CP.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam Hệ thống nhất phương pháp xử lý Công ty Cổ phần xử lý rác thải Bến Tre được kéo dài đến hết tháng 7/2022 phải hoàn thành công trình mục, đưa cho Nhà xử lý rác Beauty Bến Tre đi vào hoạt động ổn định, môi trường bảo đảm xử lý ô nhiễm đối với nước, thùng rác, khí thải đúng quy định. Tuy nhiên, nhà máy vẫn không hoàn thành theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Show, UBND tỉnh đã tạm thời sử dụng phương án dự phòng mở rộng Nhà máy rác An Hiệp để tập trung rác trong thời gian tới. Song song đó, Bến Tre tìm chọn các nhà đầu tư phù hợp, về lâu dài xem xét đề xuất quy hoạch nhà máy xử lý rác bản để giải quyết tình trạng rác thải hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *