3 hạng người được Phật, Bồ tát yêu thương, che chở suốt đời: Họ là ai?

Mẹ và bé
Rate this post

1. Những người tin vào nhân quả

Số ba

Quán Thế Âm Bồ tát là biểu tượng của lòng từ bi, là nền tảng của mọi sự tu tập, nhưng cũng là nơi nương tựa và cầu cứu chúng sinh khổ hạnh. Vì vậy, Đức Phật và Bồ tát luôn đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh. Anh ấy sẽ không ban phước cho bạn vì bạn thường thờ phượng và cúi đầu. Cũng sẽ không trừng phạt họ đối với những người không thích Phật. Vị Bồ tát của lòng đại bi không ghét bỏ cũng không bỏ rơi bất cứ ai trên thế gian này.

Trên thực tế, đạo Phật rất chú trọng đến luật nhân quả, người gieo “nhân” thì sẽ gặt “quả”. “Cause” có nghĩa là nguyên nhân, hạt giống, hạt giống. “Quả” là kết quả, quả, kết quả hữu hình hoặc vô hình của một hạt giống được gieo. Nhân quả là hai trạng thái kế tiếp nhau mà có.

Gieo nhân nào thì tự mình gặt quả nấy, tùy theo tốt xấu nên có sự khác biệt. Nhân quả, có thể sửa đổi nhân quả, nhưng không thể vượt ra ngoài nhân quả. Vì vậy, nếu bạn không gieo nhân lành mà muốn cầu xin Bồ tát giúp đỡ để gặt hái kết quả tốt, chắc chắn Ngài không thể giúp bạn được.

Mỗi người sinh ra và lớn lên với một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Hạnh phúc, vui sướng và đau khổ ở mỗi người là khác nhau, nhưng tựu chung lại, ai cũng có những nỗi khổ riêng. Nhiều người trông cậy vào việc cúng bái … với mong muốn thay đổi vận mệnh, báo ân từ trên xuống … Nhưng nếu không thực sự hiểu luật nhân quả, chúng ta sẽ không thể thay đổi vận mệnh của mình từ gốc. . rễ.

Nhân “đã tạo ra xưa nay không thể thay đổi. Cái gì có thể thay đổi là” nhân duyên “, là điều kiện để tạo ra kết quả, từ đó cải thiện số mệnh của mình. Đạo Phật khuyên con người nên thay đổi vận mệnh theo hướng tích cực thì sẽ được phúc báo.

Khi tin sâu vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hy sinh, hướng tới những điều tốt đẹp, giúp đời giúp đỡ mọi người. Với những hành động cao cả, những nhân nghĩa tốt đẹp đó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho bản thân và cho người khác.

Thông qua luật nhân quả, lời Phật dạy chúng ta rằng vận mệnh là do bản thân mỗi người quyết định chứ không phải do bất cứ thế lực nào. Nhân quả dù tốt hay xấu đều tùy người. Mỗi cá nhân tự tạo ra nghiệp của mình và chỉ chờ đợi sự tiến bộ của kết thúc.

Người nào thường gieo nhân lành thì có thể gặt quả tốt mà không cầu trời phật; còn người phàm phu gieo nhân xấu thì dù có quỳ lạy Phật cả đời cũng không gặt quả tốt.

2. Người hiếu thảo với cha mẹ.

4

Loại người thứ hai được Bồ tát yêu thương, che chở là những người hiếu thảo với cha mẹ.

Theo đạo Phật, cha mẹ là phúc lớn nhất trên đời, cha mẹ là Phật, Bồ tát. Hiếu kính cha mẹ là cúng dường chư Phật, công đức đều được. Trong đạo Phật có câu: “Hiếu kính cha mẹ tại gia, tại sao phải thắp hương xa”. Hay người xưa có câu: “Bái thiên hạ, hiếu trung vi đức”, tức là trong tất cả các đức tính của con người thì đạo hiếu được đặt lên hàng đầu. Vì vậy bổn phận của một người con phải kính trên nhường dưới để đền đáp công lao sinh thành dưỡng dục. sinh của cha mẹ.

Công lao sinh thành, dưỡng dục to lớn của cha mẹ ví như núi cao, biển sâu. Vì vậy, dù bận rộn hay mệt mỏi cũng đừng quên chăm sóc và báo hiếu cho cha mẹ.

Người có hiếu với cha mẹ thì tự nhiên sẽ cảm được chư Phật, chư Bồ tát, và tự nhiên họ sẽ che chở, bảo vệ, giúp đỡ người đó.

Người xưa có câu: “Vạn vật có loài, người có nhóm”, chúng sinh trong lục đạo (trời, người, lục đạo, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục) đều bị thu hút và tương tác với nhau. cùng với nhau.

Những người có tính khí và trái tim xấu sẽ dễ dàng thu hút các sinh mệnh Asura, trong khi những người ngu ngốc và thiếu hiểu biết sẽ dễ dàng thu hút các sinh vật thuộc cõi súc sinh.

Muốn có duyên với Phật, Bồ tát thì phải hiếu thảo với cha mẹ, vì người giữ được chữ “Hiếu” là người dễ thu hút chúng sinh trong các cõi trời nhất. Đúng như lời Phật dạy về hiếu thảo với cha mẹ, điều may mắn cuối cùng chính là ở chữ Hiếu!

3. Người thọ giới và bố thí.

3 - bí quyết được giới thiệu để được tiết lộ

Người tu Đạo, biết thọ giới và bố thí tất nhiên cũng là một trong ba hạng người được Phật và Bồ tát quý trọng nhất.

Đó là những người hiểu và làm theo những lời dạy của hướng đi đúng đắn, những người có thể cắt bỏ điều ác, những người thích cho đi và những người có thể tự nhiên gặt hái kết quả tốt.

Thông thường khi nói đến việc thọ giới, chúng ta thường nghĩ ngay rằng mình không được thế này, không được làm cái kia, phải giữ những giới luật khó giữ, mà phạm giới thì coi như tội lỗi, chúng ta cảm giới luật như một ràng buộc khó chịu, một gánh nặng phải mang.

Nhưng Đức Phật đã chế định Giới luật không để hạn chế bất kỳ vấn đề nào cả.

Và thọ Giới không có nghĩa là ép mình vào một kỷ luật sắt đá nào đó để rồi tiếp tục quẩn quanh trong cõi luân hồi vô tận, mà thọ Giới có nghĩa là tiếp nhận một sinh mệnh thanh tịnh và giải thoát. vào tâm trí của chính bạn và sau đó cố gắng duy trì và phát triển chúng sinh đó để trở thành quả của sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi.

Giới luật của Phật giáo chú trọng đến việc tu thân làm người, đây gọi là “ngưỡng chỉ Phật đà, hoàn nhân cách” (ngưỡng mộ và noi gương Phật để hoàn thiện nhân cách), đạo làm con. người tốt; Chỉ khi cơ thể được tu luyện đầy đủ, người ta mới có thể khám phá ra trí tuệ sáng ngời bên trong và nhận ra chân lý cao nhất.

Dù chúng ta ở đâu, chỉ cần chúng ta giữ giới thì sẽ càng ngày càng gần Phật, ngày ngày theo Phật mà không theo lời dạy thì sẽ không chứng được Phật quả và không còn khổ đau. .

Vậy bố thí là gì? Sự hào phóng chỉ đơn giản là sự cởi mở với thế giới xung quanh bạn. Đó là tấm lòng nhân ái thấu hiểu cảnh ngộ bất hạnh của người khác để rộng lòng giúp đỡ. Khai mở trí tuệ là một dấu hiệu của sự giác ngộ, là điều kiện để vượt qua thói quen chấp trước vào đau khổ và trải nghiệm sự giải thoát an lạc.

Nói một cách đơn giản, cho có nghĩa là “cho”. Cái gì của mình mà có thể “cho” người khác thì gọi là “cho”.

Cho nhiều hay ít, tốt hay xấu, không quan trọng. Cần phải hết lòng, cử chỉ cung kính, phát nguyện với tâm tăng thiện nghiệp này để cuộc sống thêm vui, thấy rõ và tin tưởng vào công đức của những việc tốt đã làm, trước-sau. -Sau khi bố thí, tâm hoan hỷ, đó là công dụng của tâm bố thí.

Người nào vừa thọ giới, vừa biết bố thí, làm theo lời dạy của chư Phật, chư Bồ tát thì tự nhiên sẽ đến gần Đức Phật hơn và được các Ngài che chở.

Chỉ cần bạn tin vào luật nhân quả, hiếu thảo với cha mẹ, không làm điều ác, tích đức thì sẽ được chư Phật, Bồ tát thương yêu, che chở và ban phước lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.