Cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình

Mẹ và bé
Rate this post

Tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng tiếp tục đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), theo hình thức hợp đồng BOT.

Đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng được đầu tư theo hình thức PPP - Ảnh 1.

Đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng được đầu tư theo hình thức PPP.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 195 / TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện đầu tư, xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng.

Tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng rất quan trọng, kết nối nhiều tỉnh, thành phố; Bên cạnh tuyến đường ven biển, việc đầu tư tuyến cao tốc sẽ tạo động lực phát triển vùng phía Nam Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Việc đầu tư xây dựng đường cao tốc là cần thiết, phù hợp với quy hoạch và sớm được triển khai.

Thông báo nêu rõ, tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai thực hiện tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP. . trong giai đoạn 2017 – 2021.

UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình đề xuất đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội. Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến ​​các cơ quan liên quan.

Bởi hiện nay, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp và vốn nhà nước đã cơ bản được giao hết thì việc chuyển đổi sang đầu tư công là không khả thi. Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục nghiên cứu đầu tư đoạn tuyến cao tốc này theo hình thức đối tác công tư, hình thức hợp đồng BOT do nhà đầu tư đề xuất. Thủ tướng lưu ý cần rà soát lại việc thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy định.

UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền về dự án BOT

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BOT.

Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục, hướng dẫn UBND tỉnh Thái Bình chuẩn bị triển khai và trình chấp thuận đầu tư dự án BOT đảm bảo đúng quy định. pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thành lập Tổ công tác chuẩn bị triển khai Dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng; lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường làm thành viên Tổ công tác.

Về hướng tuyến, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở quy hoạch, đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tuyến đường ngắn nhất, tránh tối đa đi qua khu đô thị, khu đông dân cư để giảm chi phí giải phóng mặt bằng. đảm bảo tính khả thi, hiệu quả tối ưu.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình rà soát chặt chẽ, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc đi qua từng địa phương kịp thời, hiệu quả. từ ngân sách địa phương theo đúng quy định. Các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị và triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.