Chính phủ đồng ý xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng hợp đồng

Mẹ và bé
Rate this post

Chính phủ đồng ý xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng hợp đồng

Quy định này áp dụng đối với các gói thầu thuộc các dự án giao thông trong Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội và một số công trình giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia.Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.
Xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 831 / TTg – CN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng hợp đồng đối với các gói thầu liên quan đến việc triển khai thực hiện. đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội và một số công trình giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng hợp đồng đối với các gói thầu liên quan đến thực hiện đầu tư và xây dựng các công trình giao thông trong Chương trình. khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội và một số công trình giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục. Gọn nhẹ; trong đó quá trình xây dựng Nghị định phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính nghiên cứu, xác định và thống nhất danh mục dự án áp dụng và nguồn thưởng hợp đồng phù hợp.

Công văn số 831 nêu rõ, khi phát sinh Nghị định có nội dung quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp xác định rõ nội dung. nội dung, căn cứ báo cáo Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định.

Trước đó, tại Tờ trình số 6319 / TTr-BKHĐT ngày 8/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra (đến năm 2025 cơ bản hoàn thành tuyến cao tốc Bắc – Đông). Vùng Đông Nam Bộ từ Lạng Sơn đến Cà Mau, đến năm 2030, cả nước phấn đấu có 5.000 km đường cao tốc, khôi phục và phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy động lực tăng trưởng), bên cạnh đó là sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. , cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT. giao thông, đặc biệt là các dự án xây dựng đường cao tốc.

Trong Luật Xây dựng (Điều 146) và Nghị định số 37/2015 / NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ (Điều 42) đều có quy định chung về thưởng, phạt đối với các bên thực hiện hợp đồng xây dựng. phù hợp với thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.

Tuy nhiên, Nghị định số 10/2001 / NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng không quy định chi phí thưởng hợp đồng được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng của dự án. dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Do đó, việc trao thầu dự án sử dụng vốn đầu tư công chưa được thực hiện trên thực tế do chủ đầu tư (đại diện cho nhà nước) không có thẩm quyền đàm phán sử dụng vốn nhà nước để thưởng cho người lao động. các nhà thầu.

“Để có cơ sở pháp lý thưởng hợp đồng từ nguồn vốn đầu tư công, cần xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chế độ thưởng hợp đồng đối với các gói thầu liên quan đến thực hiện dự án đầu tư, xây dựng. Các dự án giao thông trong chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội và một số dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành GTVT là cần thiết ”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Tại Tờ trình số 6319, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Nghị định này chỉ quy định về thưởng hợp đồng (không có quy định về phạt hợp đồng vì đã được pháp luật hiện hành quy định); áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án giao thông trong Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội và một số công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia của ngành GTVT theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước về công chính. Các dự án, chương trình giao thông trọng điểm quốc gia được thành lập theo Quyết định số 884 / QĐ-TTg ngày 23/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Về nguồn thưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sử dụng tiền kết dư sau đấu thầu (kể cả trường hợp tiết kiệm 5% khi áp dụng chỉ định thầu) để thưởng cho nhà thầu thực hiện gói thầu đó. số tiền thưởng vẫn trong phạm vi gói thầu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *