Đề nghị tỉnh Thái Bình làm đầu mối triển khai tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định

Mẹ và bé
Rate this post

Đề nghị tỉnh Thái Bình làm đầu mối triển khai tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình được đề xuất là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục đầu tư đối với dự án PPP xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình.Hình minh họa.
Hình minh họa.

UBND tỉnh Nam Định vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo quy định của pháp luật. PPP.

Cụ thể, để chủ động trong việc triển khai đầu tư dự án, UBND tỉnh Nam Định kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Nam Định dừng việc nghiên cứu, triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái. Bình thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh theo hình thức PPP giai đoạn 2017 – 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Nam Định nghiên cứu, triển khai tại Văn bản số Ngày 16/3/2017 và Văn bản số 6559 / VPCP-CN ngày 26/6/2017.

Thay vào đó, UBND tỉnh Nam Định kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình. đi qua địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình theo quy định của Luật PPP. UBND tỉnh Nam Định cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thái Bình để triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt (nghiên cứu, kế thừa các hồ sơ, tài liệu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án trước đây). Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật). “UBND tỉnh Nam Định sẽ trình UBND tỉnh bố trí ngân sách tỉnh cho công tác GPMB, chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác GPMB theo tiến độ dự án. quy định của pháp luật Nhà nước ”, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 195 / TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về đầu tư, xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam. Định – Thái Bình – Hải Phòng ngày 24/6/2022.

Thủ tướng đánh giá, tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối nhiều tỉnh, thành phố; Bên cạnh tuyến đường ven biển, việc đầu tư tuyến cao tốc sẽ tạo động lực phát triển vùng phía Nam Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Việc đầu tư xây dựng đường cao tốc là cần thiết, phù hợp với quy hoạch và sớm được triển khai.

Thông báo nêu rõ, tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai theo phương thức PPP giai đoạn 2017-2021.

Mới đây, UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình đã đề xuất đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng theo hình thức đầu tư công trong chương trình khôi phục và phát triển. phát triển kinh tế xã hội.

Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến ​​các cơ quan liên quan. Bởi hiện nay, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, các nguồn vốn nhà nước đã cơ bản được phân bổ hết nên việc chuyển đổi sang đầu tư công là không khả thi.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục nghiên cứu đầu tư đoạn tuyến cao tốc này theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BOT do nhà đầu tư đề xuất.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT; Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục, hướng dẫn UBND tỉnh Thái Bình chuẩn bị triển khai, trình phê duyệt đầu tư các dự án BOT đảm bảo đúng quy định của pháp luật. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.