Đề xuất 2 phương án xử lý những bất cập của dự án BOT Quốc lộ 91

Mẹ và bé
Rate this post

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Vụ Đối tác công tư thuộc Bộ này khẩn trương tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo văn bản Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng phương án xử lý các trạm thu phí trên. Quốc lộ 91 phù hợp với quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật có liên quan.

Cụ thể, Bộ GTVT vừa có thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm về giải pháp xử lý bất cập tại các trạm thu phí thuộc Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 (QL91). đoạn Km14 + 00 đến Km50 + 889 theo hình thức hợp đồng BOT.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư nhiều lần tổ chức rà soát, đánh giá các trạm thu phí BOT và đề xuất giải pháp xử lý các trạm còn bất cập.

Bộ GTVT yêu cầu Vụ Đối tác công tư khẩn trương tiếp thu các ý kiến ​​của các thành viên tham dự cuộc họp. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo văn bản của Bộ GTVT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý các trạm thu phí trên Quốc lộ 91.

Lưu ý làm rõ nguyên nhân dẫn đến những bất cập tại các trạm thu phí T1, T2 trên Quốc lộ 91 dẫn đến doanh thu không đảm bảo phương án tài chính của dự án. Đồng thời phân tích kỹ các nguyên nhân liên quan đến quy hoạch giao thông vận tải quốc gia và địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu Vụ Đối tác công tư rà soát các phương án xử lý để nhóm thành hai phương án xử lý dứt điểm những bất cập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, phương án 1 là bỏ các trạm thu phí T2, tiếp tục thu phí tại các trạm thu phí T1.

Phương án 2, bố trí vốn ngân sách Nhà nước để hoàn vốn cho nhà đầu tư dỡ bỏ các trạm thu phí T1, T2 trên Quốc lộ 91. Phương án này nhằm giải quyết dứt điểm bất cập, làm cơ sở đề xuất phương án xử lý. phù hợp với quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.