Những điều cần biết về bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Mẹ và bé
Rate this post

Bảo hiểm sức khỏe liên tục 5 năm là gì?

Tham gia BHYT 5 năm liên tục là khi người tham gia BHYT có thời gian đóng đủ 5 năm liên tục và được nghỉ tối đa 3 tháng. Theo Quyết định số 1666 / QĐ-BHXH năm 2020, việc ghi 5 năm liên tục được quy định như sau:

– Người có đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục tính đến ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015.

– Từ ngày 01/01/2015 trở đi, nếu người tham gia BHYT chưa đủ BHYT hoặc đã bắt đầu đủ 5 năm liên tục thì bắt đầu in từ ngày đầu tiên của năm thứ sáu.

Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Đã tham gia BHYT 5 năm liên tục: Thời điểm đủ điều kiện được ghi ngay trên thẻ BHYT.

– Có số tiền liên đới chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở: Số tiền thanh toán được hiểu là số tiền người bệnh phải liên đới chi trả cho cơ quan BHXH theo tỷ lệ phần trăm. sự thích thú của anh ấy / cô ấy. Thẻ bảo hiểm y tế.

– Khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến: Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2020 / TT-BYT, khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến bao gồm các trường hợp sau:

+ Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh được ghi trên thẻ BHYT.

+ Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, tuyến huyện và đến khám tại các cơ sở cùng tuyến trên địa bàn tỉnh.

+ Sơ cứu ban đầu.

+ Người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến.

Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT khi đủ điều kiện tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP hướng dẫn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục như sau:

– Người bệnh có số tiền đồng thanh toán một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở:

+ Không phải nộp khoản đồng thanh toán lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

+ Được cấp chứng từ thu với tổng số tiền đã thanh toán chung của 6 tháng lương cơ sở để không phải liên chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm đó.

– Người bệnh có số đồng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc cùng một cơ sở lớn hơn 6 tháng lương cơ sở:

+ Vẫn phải thanh toán toàn bộ đồng chi trả cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Được cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp chi trả một khoản đồng đóng lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Trường hợp mức đồng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở tính từ ngày 1-1 thì quỹ BHYT chỉ thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng kể từ thời điểm người đó tham gia đủ. 5 năm liên tục tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm đó.

Thủ tục hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP và Thông báo 2298 / TB-BHXH, để được hưởng tối đa quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, người dân cần thực hiện như sau:

+ Đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để đề nghị thanh toán khoản đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

+ Mang theo các giấy tờ sau: Thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân photo, hóa đơn viện phí bản chính.

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục khi bị sai sót

Mặc dù được in trực tiếp thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT nhưng trong quá trình cấp lại, đổi thẻ BHYT vẫn có thể xảy ra sai sót thông tin.

Công văn số 238 / BHXH-CNTT 2018 quy định về đổi thẻ bảo hiểm y tế: “Đổi thẻ bảo hiểm y tế trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng, người tham gia bảo hiểm y tế đến làm thủ tục cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế. do thông tin về thời gian tham gia BHYT không chính xác ”.

Do đó, nếu có thông tin sai về thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT, người dân chỉ cần đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để yêu cầu cấp đổi.

https://cafef.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-bhyt-5-nam-lien-tuc-20220620232201642.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published.