Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 đến các cấp ủy Đảng ở nước ngoài.

Mẹ và bé
Rate this post

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 đến các cấp ủy Đảng ở nước ngoài.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu ý kiến ​​chỉ đạo tại Quán triệt Nghị quyết T.Ư 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới các cấp ủy trực thuộc ở nước ngoài. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao; Cán bộ, đảng viên các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, cấp ủy, chi bộ ở nước ngoài (5 châu, 85 điểm cầu với trên 1.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt, đồng chí các cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam). Các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở một số vùng có đông người Việt Nam ở nước ngoài).

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý, sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao ”; Nghị quyết số 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời kỳ mới”.

Đ / c Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng và các đồng chí đảng viên Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 21 về củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. trong giai đoạn mới.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 đến các cấp ủy Đảng ở nước ngoài.
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng tới các cấp ủy trực thuộc ở nước ngoài. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đây là những nội dung rất cơ bản, quan trọng, liên quan chặt chẽ, đa chiều, tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn. toàn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ và uy tín để lãnh đạo đất nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, những người làm công tác đối ngoại cần nắm vững chủ trương, đường lối, chỉ thị. , nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có cơ sở vững chắc tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối ngoại trên tinh thần “lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ nhu cầu của nhân dân. ” nhiệm vụ ”do Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra.

Vì vậy, việc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương là hết sức cần thiết, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhận thức rõ hơn mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp. , từ đó thực hiện tốt hơn nữa công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị đến cộng đồng kiều bào và nhân dân quốc tế, góp phần thông qua các Nghị quyết. nhanh chóng đưa vào thực tế.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 đến các cấp ủy Đảng ở nước ngoài.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch đặc biệt Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu và nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết 18, 19 và 20. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Bùi Thanh Sơn yêu cầu sau hội nghị quán triệt các cấp ủy Đảng nhanh chóng phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức. trình diễn; tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo tinh thần đổi mới, đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. , phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiếu tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại tỉnh Phú Thọ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiếu tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại tỉnh Phú Thọ.

Trong khuôn khổ hoạt động của Tổ biên tập đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam …

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Sáng 21/7, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị kết nối bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu miền Trung tham dự …

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030 Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 837 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án ‘Nâng cao hiệu quả công tác thông tin …

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12 và Nghị quyết 169 sẽ được kết nối trực tuyến tới gần 200 điểm cầu Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12 và Nghị quyết 169 sẽ được kết nối trực tuyến tới gần 200 điểm cầu

Chiều 29/6, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương …

Leave a Reply

Your email address will not be published.