Quyết toán hơn 1.565 tỷ đồng dự án Hòa Lạc

Mẹ và bé
Rate this post

Bộ GTVT vừa phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Xuân Mai – Hòa Bình theo hình thức BOT (giai đoạn 5).

quyết toán hơn 1.565 tỷ đồng cho dự án hòa - bình

Bộ GTVT đề nghị doanh nghiệp BOT Quốc lộ 6 – Hòa Lạc – Hòa Bình hoàn thiện thủ tục đối với các khoản chi phí chưa đủ điều kiện quyết toán để trình Bộ GTVT thống nhất quyết toán theo quy định – Ảnh minh họa

Căn cứ hồ sơ quyết toán, báo cáo của Ban QLDA 2 và biên bản xác định số liệu thỏa thuận quyết toán, Bộ GTVT phê duyệt giá trị quyết toán chi phí đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa. Bình Định và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình theo hình thức BOT (giai đoạn 5) với giá trị hơn 17,8 tỷ đồng.

Tổng giá trị đã được thỏa thuận quyết toán qua 5 đợt tại dự án là hơn 1.565 tỷ đồng.

Để đảm bảo quá trình giải quyết đúng quy định của pháp luật, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo; Đôn đốc Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 – Hòa Lạc – Hòa Bình hoàn thiện các thủ tục đối với các khoản chi phí chưa đủ điều kiện quyết toán.

“Riêng giá trị quyết toán chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và giá trị phạt do sử dụng vốn chủ sở hữu không đúng mục đích, Ban QLDA 2 có trách nhiệm báo cáo Bộ trước ngày 30/6/2022”. yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

Đối với Công ty TNHH MTV BOT QL6 – Hòa Lạc – Hòa Bình, đề nghị Bộ GTVT phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT triển khai các bước tiếp theo; Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với các khoản chi phí không đủ điều kiện quyết toán (chi phí giải phóng mặt bằng, lãi vay trong thời gian thi công …) để trình Bộ Giao thông vận tải thống nhất quyết toán theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.