Thêm hai dự án giao thông vào “tầm ngắm” của Kiểm toán Nhà nước

Mẹ và bé
Rate this post

Kiểm toán Nhà nước cho biết, mục tiêu của cuộc kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính (nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện) của các dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà nước và các quy định của Hợp đồng BT; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư; phát hiện những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách để kiến ​​nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án để kiến ​​nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thêm hai dự án giao thông vào

Đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Đông Bắc – Nam được khởi công vào tháng 9/2019.

Nội dung kiểm toán bao gồm nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện dự án; tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà nước, quy định của Hợp đồng BT và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Phạm vi kiểm toán từ khi thực hiện dự án đến 31/5/2022 và các giai đoạn trước, sau và các giai đoạn liên quan của dự án (đối với gói thầu chưa được kiểm toán). Từ ngày 16 tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022 và các giai đoạn trước và sau có liên quan của dự án.

Thời hạn kiểm toán là 57 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Được biết, Dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô hai làn xe, bề rộng nền đường 12m, riêng các đoạn vượt có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Trong giai đoạn hoàn thành, tuyến cao tốc này có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Đường cao tốc Cam Lộ – La Sơn khi hoàn thành sẽ kết nối với đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, kết nối với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, tạo thành hệ thống đường cao tốc hàng trăm km trên địa bàn. Vùng trung tâm. Qua đó, tạo tiền đề để phát triển liên kết vùng trong sản xuất, lưu thông hàng hóa và đánh thức tiềm năng phát triển của các tỉnh, thành phố có tuyến cao tốc đi qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.