Trình Quốc hội xem xét thí điểm đấu giá biển số xe tại kỳ họp sắp tới

Mẹ và bé
Rate this post

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký Thông báo số

Trình Quốc hội xem xét thí điểm đấu giá biển số ô tô tại kỳ họp 1 sắp tới

Trình Quốc hội xem xét cho thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua hình thức đấu giá.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định, gồm:

Dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua hình thức đấu giá.

Dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Giải pháp xử lý những tồn tại, bất cập tại một số trạm thu phí / dự án BOT.

Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số ô tô tại kỳ họp thứ 2 sắp tới

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Đối với vấn đề thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe thông qua đấu giá, đề nghị Chính phủ khẩn trương có văn bản về vấn đề này, đồng thời đề xuất cụ thể ban hành Nghị quyết riêng. hoặc đưa vào Nghị quyết chung của cuộc họp.

Yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về nội dung kỳ họp, gửi văn bản đến các đại biểu Quốc hội đúng thời hạn (nhất là đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Quốc hội thông qua). Trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, kết luận thì phải hoàn thành và gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

Rà soát danh mục báo cáo đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu để bảo đảm thống nhất, gộp một số nội dung vào một báo cáo như kết quả tổ chức tiếp công dân trong Báo cáo của Chính phủ. Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Về chương trình kỳ họp, tiếp tục rà soát, bố trí thời gian cho từng nội dung phù hợp theo hướng những dự án luật phức tạp, còn nhiều ý kiến ​​khác nhau có thể bố trí thêm thời gian thảo luận. chẳng hạn như dự án Luật Đất đai sửa đổi, bố trí 0,5 ngày ở tổ và 1 ngày ở hội trường).

Nội dung đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, đặc biệt lấy ý kiến ​​tại Hội nghị đại biểu Quốc hội làm việc chuyên trách với sự nhất trí cao, có thể bố trí trong thời gian ngắn hơn.

Lưu ý các nội dung liên quan đến quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 phải được phê duyệt trước ngày 15/11/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *